Funderar du på att bli medlem i Korskyrkan?

Varför ska man vara med i en församling? Vad innebär det att vara en medlem? Varför Korskyrkan Uppsala? Den samlande bilden av hur vi människor gestaltar våra liv är på många håll individualistiskt och konsumerande. Inte minst i den omgivande kultur vi är en del av här.

Vi tror att församling handlar om tillhörighet, överlåtelse, givande och mottagande. Alltså motsatsen till det ovan beskrivna. Församlingen är en plats där mina gåvor får komma till uttryck, ett sammanhang där jag får ge ut det som Gud har gett mig av tid, talanger och tillgångar. En plats där jag tar ansvar tillsammans med andra och som formar mitt sätt att tänka och handla. Samtidigt som jag ges ett sammanhang som kan få vara det stöd och hjälp som vi behöver i livets olika utmaningar.

Ett av de bibelsammanhang som hjälper oss och ger oss riktning hittar vi i Rom 12:1-16. Vi säger inte att vi är en sådan församling, men tillsammans kan vi bli ännu mer den församling vi längtar att få vara en del av.

På den här sidan hittar du lite mer information om den här församlingen och hur du går till väga för att bli medlem.

  • I stadgarna regleras de föreningsmässiga åtaganden vi har. 
  • Församlingsordningen försöker sätta ord på de värden som hjälper oss att strukturera det levda livet i församlingen. 
  • För oss är det även viktigt att ge de som får och har ledaransvar stöd och vägledning för att kunna vara goda förebilder i liv och efterföljelsen av Jesus. Bland annat gör vi detta genom att spegla livet emot det som uttrycks i Vägledningsdokument för ledare. Också det har du möjlighet att ta del av här.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Församlingsordning och andra dokument

frsordn.png  stadg.png stadg.png
Församlingsordning Stadgar Vägledning för ledare

 

Såhär går du till väga

Steg 1 - fyll i formulär

När du själv känner dig redo att bli en aktiv del av Korskyrkan - fyll i formuläret här och skicka in, eller skriv ut och fyll i, och lämna till församlingskoordinatorn, eller dennes postfack i kyrkan.

Boka sedan in ett personligt samtal med någon av våra församlingsledare eller pastorer. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Formuläret är tänkt att dels ligga till grund för det personliga samtalet, men också vara en hjälp för att du ska komma till rätta i församlingen.

Steg 2 - personligt samtal

I det personliga samtalet har vi möjlighet att lära känna varandra ytterligare och mer personligt. Här har du möjlighet att ställa mer personliga frågor och också dela med dig av din resa.

Här är formuläret en god hjälp 

Flyttbetyg

Om du sedan tidigare är medlem i en annan församling behöver du be dem skicka ett sk. flyttbetyg till oss.

Adressen är Korskyrkan Uppsala, Väktargatan 2D, 75422 Uppsala

Steg 3 - välkomnande och förbön i Gudstjänst

När allt "pappersarbete" är klart kommer det viktigaste av allt; att församlingen får se vem du är och finnas med dig i bönen. Detta sker genom en enkel stund i en närliggande gudstjänst -ofta tillsammans med fler- där ni får presentera er med namn, någon av våra församlingsledare eller pastorer delar något om vad det är att vara en del av en församling och sedan ber församlingen för dig och er  som välkomnas.

Förhoppningsvis så har processen av att lära känna människor i församlingen redan börjat - annars är det ofta vid det offentliga välkomnandet, deltagande i hemgruppsliv och de tillfällen som vi hjälps åt med de praktiska sysslorna ett par gånger per år som är en god hjälp för detta.

 

Har du ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig.


Frågor?


Olle Öberg församlingsledare

0702339742 | olle.oberg@compaqnet.se 

 

Eller prata med någon av våra pastorer Kontaktuppgifter finns här.