Medlemsformulär

Som en del i att gå med i församlingen önskar vi lite mer personligt få del av vem du är och hur din resa med Gud har tagit sig uttryck och vad du längtar efter framåt.

Viktigt är att detta inte ska upplevas som en redovisning eller förhör, utan är tänkt att vara en hjälp för dig att fundera igenom några frågor som vi tycker är viktiga.

Bra att veta innan du fyller i formuläret

Dina kontaktuppgifter, fråga 1-7, kommer att föras in i en medlemsförteckning som fungerar som en adressbok i församlingen.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Övriga frågor kommer enbart läsas av berörda församlingsledare inför samtalet. Dessa har avgett ett tystnadslöfte i församlingen. Frågor som rör gåvor, engagemang i församlingen samt hemgrupp kommer församlingskoordinatorn få del av för att kunna slussa dig vidare.


 Jag godkänner att mina uppgifter får användas på ovan beskrivna sätt
 Ja
 Nej
 Ja
 Nej
 Ja
 Nej