Välkommen kl 11.00 på söndag! Vi börjar i kyrksalen och fortsätter sedan
med Kompismöte för alla i idrottshallen.