Välkommen kl 11.00 alla söndagar hela terminen! Vi är med en stund i kyrksalen och fortsätter sedan
till våra respektive grupper.