En dag för hela Korskyrkan om hur framtiden ska formas för att vi ska vara en församling som växer tillsammans i lärjungaskap. Upptäck hur du kan hjälpa barn och ungdomar att utveckla en tro på Gud som varar hela livet.

Söndag 20 oktober. Vi börjar med Gudstjänst kl 11 och fortsätter under eftermiddagen ungefär fram till kl 15. Detta är en dag för hela församlingen i alla åldrar.

Varmt välkommen!