UPPDATERING 14 mars

Angående gudstjänsten den 15 mars, ställer vi in Kompisklubben samt kyrkfikat. I övrigt firar vi gudstjänst som vanligt kl 11 (men håller den något kortare). Vi uppmanar er återigen att hålla er hemma om ni visar några symtom på sjukdom och att hålla er fortsatt uppdaterade på myndigheters sidor samt vår Facebook och hemsida angående den närmsta tidens verksamhet i Korskyrkan.

Med anledning av spridningen av viruset covid-19 

Med anledning av spridning av det nya coronaviruset, covid-19 och regeringens beslut om att samlingar med fler än 500 person måste ställas in önskar vi gå ut med information som rör församlingens verksamhet. Söndagen den 15 mars planerar vi i nuläget att fortfarande ha gudstjänst då vi är en församling som samlar färre än 500 besökare på våra gudstjänster. Men var noga med att följa uppdateringar på vår hemsida och Facebook då läget kan förändras från dag till dag.

Vi vill i det läge som råder i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av fruktan och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (läs mer om råden här).

Sammanfattningsvis handlar det om:

  • Att tvätta händerna ofta och noggrant, samt använda handsprit.
  • Att stanna hemma om du visar några som helst symptom på sjukdom (läs mer om detta här).
  • Att undvika kroppskontakt och hälsa i hand.

Även om du själv inte befinner dig i riskzonen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).
Som försiktighetsåtgärd planerar vi att ha ett förenklat och anpassat fika efter gudstjänsten och förbereder med flera handsprit-stationer. Vi vill också påpeka att det i detta läget är det viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.

I den situation som är får vi be om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Anders Blåberg, föreståndare och pastor