Kära Församling! (20-03-2020)

Vi befinner oss i ett mycket ovanligt läge där vi inte kan luta oss mot tidigare erfarenheter för att få vägledning. Hur länge vi kommer att befinna oss i ett delvis nedstängt Sverige kan ingen svara på idag. Det är lätt att börja misströsta när nyhetsrapporteringen sköljer över oss med effekter av smittspridningen över hela världen.

Men vi vet samtidigt att Guds församling har en uppgift att vara salt och ljus, sprida tro och hopp under alla omständigheter. Gud har inte dragit tillbaka sin hand över oss. Jesus sa: ”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig” [Joh 14:1]. Även om vårt sätt att mötas och vara kyrka förändras, är vårt uppdrag och vår plats i samhället given.

Vårt församlingsliv kommer att omformas tills vidare. Vi vädjar också till alla att följa de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kontinuerligt ger. Det betyder följande för våra olika områden i Korskyrkan:

Gudstjänster

Från och med söndagen den 22 mars kommer våra gudstjänster att sändas med ljud och bild via internet (s.k. streaming). Gudstjänsten ser du den vanliga tiden, kl 11, genom att klicka här. Vi är nybörjare på att sända gudstjänst på detta sätt. Men vi tror ändå att sång, bibelord, bön och predikan ska ge uppbyggelse och utrusta oss som församling. Den som är osäker på hur man når sändningen på söndag kl 11.00 uppmanas att i god tid ta hjälp från den som är mer tekniskt kunnig, eller varför inte mötas några tillsammans för att följa gudstjänsten?

Hemgrupperna

Så länge ni är friska och symptomfria kan givetvis gruppen mötas. Tänk dock på den särskilda uppmaningen till alla som är över 70 år att hålla sig hemma. Väljer grupper att inte mötas p.g.a. smittorisken finns flera andra sätt att hålla kontakt via telefon och sociala medier. Var kreativa i er omsorg!

Ansvarsgrupper

Det finns fortfarande behov av städning men trycket på lokalerna är mindre nu när uthyrningarna minskar och verksamheten ställs om. Vi tror och hoppas därför att de insatser som görs är och ska vara tillräckliga i nuläget.

Ekonomi

Glöm inte att under den här tiden fortsätta att ge till församlingens arbete, antingen via swish eller via bankgiro. Våra utgifter och ekonomiska åtaganden fortsätter som vanligt, så det är viktigt att inflödet av ekonomiska medel är stabilt även under denna period. Du kan ge via följande sätt nedan:

Swish: 123 079 28 20

Bankgiro: 550-2752

Bön

Bön är själva andningen i det kristna livet. Kriserna manar oss till att ägna mer tid i bön. Kanske är din livssituation sådan nu att du har mer tid att be? Vi har bön i kyrkan fre kl 10.00 och ons kl 9.30 möts vi anställda till bön och samtal. Maila eller SMS:a gärna in ditt böneämne. Det är enklare när många inte kan besöka kyrkan. Använd info@korskyrkanuppsala.se och 0706-314190 (Anders nummer).

Stödsamtal

Församlingens pastorer kommer tillsammans med några ur församlingsledningen att finnas tillgängliga för samtal via telefon för den som vill prata. Kanske känner du oro och olust inför det som sker? Kanske är du sjuk och isolerad från dina relationer och vill ha någon att prata med? Kanske undrar du var Gud finns i allt detta?

Omsorg

Vi vill ta ett stort ansvar när det gäller att bära och stötta de i vår gemenskap som finns i någon riskgrupp. Inte minst alla äldre som är en del av församlingen. De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppmuntrar alla över 70 år att hålla sig hemma i största möjliga mån. Därför finns det möjlighet för dig som vill att vara en sorts kontaktperson till de som befinner sig hemma i någon form av isolation. För att bli det behöver du fylla i ett formulär här. Detta betyder i praktiken att du blir tilldelad en person eller flera som du ringer upp för att kolla läget, och om det finns något praktiskt de kan behöva hjälp med, t.ex. handling eller liknande. Vi ligger i utvecklingsfasen som ni förstår med det här arbetet, och därför kommer alla bitarna att falla på plats allteftersom det fortskrider. Meddela också om du vet någon, eller dig själv, som har det här behovet av stöd på info@korskyrkanuppsala.se alternativt 0763231446 (Jennys nummer).

Med varma hälsningar,

Anders Blåberg

Föreståndare

anders@korskyrkanuppsala.se