Vi kallar till 20:20 bön. Varje kväll ber vi som församling, oavsett var vi är, gemensamt i 10 minuter kl 20:20 från och med nu och genom hela maj. Lägg in en notis i din kalender i mobilen varje kväll så påminns du om att be med oss.

Böneämnen som vi vill lyfta upp specifikt är:

Ledarskapet i församlingen – Modigt, tydligt och ödmjukt

Barn- och ungdomsarbetet – Tillväxt i tro och mognad

Givandet – Pengar, omsorg och kärlek

Missionsarbetet – Våra utsända missionärer, ord och handling

Att fler lär känna Jesus – Alpha och Beta

Här är ett kort som du kan skriva ut och lägga i din bibel bönekort.

Gud välsigne dig och din tid i bön!