Den 16 augusti är vi tillbaka i kyrkan igen och firar inte bara en, utan tre gudstjänster tillsammans varje söndag. Detta för att dela upp oss och inte vara mer än 50 personer per gudstjänst. Vi kommer därför också att införa ett bokningssystem så att man kan boka in sig på varje gudstjänst och på så sätt säkerställa att alla som planerat att gå på gudstjänst får plats. Detta finner du genom att klicka på en av de tre ”knapparna” som du hittar på startsidan. Gudstjänsternas tider kommer att vara kl 9:30, 11:00 samt 12:30. På onsdagar kommer det också att vara ytterligare en gudstjänst kl 14 som man inte behöver anmäla sig till. Denna onsdagsgudstjänst kommer att ha samma predikan som föregående söndag.

Vi ser fram emot att ses! Varmt välkommen.