Tre söndagar (och onsdagar) med start 30 aug predikar vi över temat: BRO till TRO. Och här kan du hitta foldern som vi utgår ifrån om du inte har möjlighet att hämta en i kyrkan.