Det börjar fyllas upp i bänkarna och vi övergår därför till två gudstjänster i kyrkan varje söndag.

Tillsvidare firar vi därför gudstjänst kl 10 & kl 12 tillsammans. Kompisklubben har startar för terminen och uppdelningen är därför: kl 10 riktar sig till 3-5 åringarna och kl 12 riktar sig till åldersgrupperna, 6-7, 8-9 & 10+. Har man barn i flera åldrar går det jättebra att haka på tiden som passar bäst för er. Varmt välkommen via huvudingången! (Vid frågor kontakta: daniel@korskyrkanuppsala.se)

Fikat sker endast mellan de två gudstjänsterna, går du på den första gudstjänsten är du alltså kvar efter ”som vanligt” och ska du på den andra gudstjänsten kan du komma en stund tidigare för att ta del av fikagemenskapen.