Funderar du på ämnen som exempelvis berör huruvida Adam och Eva var historiska gestalter, om tro och vetande går att förena samt om universums begynnelse/medvetandet pekar på Gud? Då är apologetikdag något för dig! I detta forum kommer vi diskutera dessa, och något ytterligare, ämne. Så varmt välkommen, oavsett om du är kristen eller inte, för att diskutera dessa och eventuellt andra ämnen!
SCHEMA
09.30 – 10.00 Drop in och fika
10.00 – 11.30 Ola Hössjer (Människans unika ursprung från Adam och Eva)
11.30 – 12.30 Lunchbreak
12.30 – 13.30 Seminarier
– Joakim Arting: Har vi en själ? Medvetande som Gudsargument
– David Kärrsmyr: Ett argument för Gud utifrån universums begynnelse
– Johnny Häger: Att vara skapelsetroende lärare i naturvetenskap
13.30 – 14.00 Fika
14.00 – 16.00 Ola Hössjer och panelsamtal (Vetenskap och min väg till kristen tro)