Preliminärt kommer vårens församlingsmöten att inträffa:

17 januari: församlingsmöte/nomineringsmöte
15 februari: församlingsmöte (observera ändrat datum)
19 mars: årsmöte
2 maj: församlingsmöte
12 juni: församlingsmöte

Datumen kan ändras, och det kan tillkomma ytterligare. Men spara dem gärna i din kalender redan nu.