Vi inleder en ny predikoserie söndag den 27 augusti, där vi följer Jesus första gången han var här på jorden. Upplägget ser ut så här:

Datum Tema Bibelord
27 augusti Upprinnelsen Joh 1:1-18
3 september Barnen Mark 10:13-16
10 september Frestelsen Matt 3:13-4:11
17 september Lärjungarna Luk 5:1-11
24 september Bön Luk 11:1-13
1 oktober Livsstil Matt 6:25-34
8 oktober Underverk Mark 6:53-56
15 oktober Korset och uppståndelsen Fil 2:1-11