Barmhärtige Gud,
Med sorg och förtvivlan har vi tagit emot nyheten om krig och lidande i Ukraina. Vi hoppades och har bett om att detta inte skulle ske. Men nu sker det Gud. Bomber faller. Människor skjuter och människor dör.
Gud vi ber för barnen och för alla civila i områden som drabbas av krigshärjningar. Vi ber för ledare och människor med makt. Gud, må de vakna upp och få en vilja till fred så att hat och ont sinnelag kan tyglas.
Gud vi ber för kyrkorna och för kyrkornas ledare. Ge dem mod och vishet till att förkunna hoppets och kärlekens budskap mitt i kaoset. Låt ditt rike komma, vi ber så i Jesu namn. Amen
(Bild från EFK, Evangeliska frikyrkan)