Hantering av personuppgifter

För Korskyrkan i Uppsala är det viktigt att hantera de personuppgifter som du lämnar till oss på ett tryggt sätt. Vi följer den nya EU-förordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). Det innebär att:

  • Vi har dokumenterat vår användning av personuppgifter för medlemmar, deltagare i verksamheter och deltagare i arrangemang
  • Vi publicerar dokument om vår hantering på hemsidan (och på papper för den som behöver) och skriver personuppgiftsbiträdes-avtal med eventuella leverantörer
  • Vi fortsätter att vara uppmärksamma på om vi kan lagra personuppgifter ännu smidigare och säkrare än idag

 

Vår behandling av personuppgifter handlar huvudsakligen om:

Medlemsuppgifter

  • Kontaktuppgifter
  • Uppdrag och grupper som du tillhör
  • Dopregister (nytt), epost och protokoll

Verksamheter

  • Deltagarförteckningar
  • Statistik och uppgifter till kommun, studieförbund etc

Arrangemang (Korskyrkans och andras)

 

Hur berör GDPR dig?

Du kan ta reda på vilka uppgifter om dig som hanteras. Det blir enklare att få uppgifter rättade eller borttagna. Om du är ledare eller av annan anledning hanterar personuppgifter så finns det ett regelverk du behöver känna till.

Vill du veta mer så ladda ned nedanstående pdf-dokument eller kontakta oss på info@korskyrkanuppsala.se.