Gudstjänst

Varje söndag kl 11 firar vi gudstjänst (sommartid kl. 10). Se vår kalender för aktuella tider. Precis som i våra andra samlingar är vem som helst välkommen att delta.

Lovsång och tillbedjan

En stor del av varför vi samlas till Gudstjänst är för att vi tror att vi människor är skapade till att tillbe något annat än människor och det mänskliga. Nämligen den Gud som är upphovet till allt det fantastiska vi ser. Detta tar sig bl.a.uttryck i sång till och om Honom i gudstjänsten. För oss är det viktigt att vi får uttrycka oss på ett sådant sätt som är naturligt för oss – vilket gör att det i våra gudstjänster finns en del som står upp, rör sig till musiken på olika sätt, lyfter händer, medan andra uttrycker sig mer stillsamt.

Undervisning och tilltal

Vi tror att Guds ord är vägledande för oss människor. I gudstjänsten vill vi undervisa från Bibeln och göra kopplingar för tillämpning in i våra liv och omständigheter idag. Detta sker bl.a. genom predikan, livsberättelser, genom att någon delar något som upplevs som ett angeläget tilltal från Gud och genom olika gudstjänsthandlingar som dop och nattvard.

Bön och förbön

När vi samlas tror vi att Gud är närvarande och vill gripa in i våra liv. Bönen med och för varandra är ett uttryck för detta där vi tillsammans får lyfta fram det utmaningar, glädjeämnen, sjukdomar, felsteg och missöden vi bär med oss. I gudstjänsten ger vi alltid möjlighet att personligt få dela med sig av sin situation med någon i förtroende som fått särskilt ansvar att hjälpa i bön. Längst fram i kyrkan kan man även tända ett ljus för sådant som kan vara svårt att nämna så bär resten av gemenskapen också fram detta inför Gud.

Gemenskap och omsorg

Gudstjänsten är inte bara en plats när vi kommer inför Gud, det är också ett tillfälle där vi möts som människor. Vi tror att Gud har skapat oss med behov av gemenskap med andra. Därför vill vi att vår gemenskap ska vara inkluderande och stöttande i livets olika skeden. Det är en utmaning när vi blir fler och fler. Men vi vill försöka fortsätta vara en varm, nära gemenskap.

Här du helt ny och inte känner någon är du välkommen att slå dig ner var du vill. Det finns även möjlighet att få fika tillsammans med några särskilt angivna ”Ny i kyrkan värdar” de flesta söndagarna.

När man är många samlade kan det vara en utmaning att få utrymmet att ge varandra den tid och stöd som vi behöver i tro och liv. Därför är den mindre, vardagsnära gemenskapen ett jätteviktigt komplement till den gudstjänstfirande gemenskapen. Läs mer här.

Simultaneous interpretation into English is offered most Sunday morning services. Please contact info@korskyrkanuppsala.se a few days in advance if you want to make sure that a service is interpretated during july and early august.