Församlingsledning

Församlingsledningen i Korskyrkan består av en styrelse – med ansvar för ekonomiska, juridiska och administrativa områden – samt Församlingsledarna som har ansvar för församlingsvården, de teologiska och ideologiska frågorna. Tillsammans utgör dessa två grupper församlingens ledarskap.

Styrelsen
David Syrenquist | Ordförande (ordf@korskyrkanuppsala.se)
Jonathan Ajdert | Vice Ordförande (viceordf@korskyrkanuppsala.se)
Zui Tao | Kassör
Emil Nordlund | Sekreterare
Anders Blåberg
Charlotte Da Silva
Jeanette Höök
Matilda Henriksson
Tobias Hammar

Församlingsledarna
Anders Blåberg | Pastor och föreståndare
Aaron Hughes
Daniel Lindqvist | Pastor
David Syrenquist
Johan Ljungberg
Johnny Häger
Marianne Ek Karlsson
Susanna Ajdert
Sören Hedlund
Åsa Frödin
Åsa Granath