Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i Korskyrkan?

Varför ska man vara med i en församling? Vad innebär det att vara en medlem? Varför Korskyrkan Uppsala? Den samlande bilden av hur vi människor gestaltar våra liv är på många håll individualistiskt och konsumerande. Inte minst i den omgivande kultur vi är en del av här.

Vi tror att församling handlar om tillhörighet, överlåtelse, givande och mottagande. Alltså motsatsen till det ovan beskrivna. Församlingen är en plats där mina gåvor får komma till uttryck, ett sammanhang där jag får ge ut det som Gud har gett mig av tid, talanger och tillgångar. En plats där jag tar ansvar tillsammans med andra och som formar mitt sätt att tänka och handla. Samtidigt som jag ges ett sammanhang som kan få vara det stöd och hjälp som vi behöver i livets olika utmaningar.

Ett av de bibelsammanhang som hjälper oss och ger oss riktning hittar vi i Rom 12:1-16. Vi säger inte att vi är en sådan församling, men tillsammans kan vi bli ännu mer den församling vi längtar att få vara en del av.

Hur går det till?

När du själv känner dig redo att bli en aktiv del av Korskyrkan är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens pastorer.

Vi planerar in ett personligt samtal, där vi har möjlighet att lära känna varandra ytterligare och ge möjlighet att i lugn och ro ställa frågor och ta reda på mer om både församlingen, och dig som individ. Inför samtalet kommer du att få fundera på några frågor som vi tycker är viktiga.

Vi vill givetvis presentera dig för resten av församlingen. Detta sker i en närliggande gudstjänst, ofta tillsammans med flera, där ni kort får presentera er med namn, någon av våra församlingsledare eller pastorer delar något av vad det är att vara en del av en församling och sedan ber församlingen för dig och er som välkomnas.

Förhoppningsvis så har processen av att lära känna människor i församlingen redan börjat – annars är det ofta vid det offentliga välkomnandet, deltagande i hemgruppsliv och de tillfällen som vi hjälps åt med de praktiska sysslorna ett par gånger per år en god hjälp för detta.