Dagledigträffar

Träffpunkt för daglediga hösten 2019.
Baptistkyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan i samarbete med Bilda

4 september i Pingstkyrkan
”Vart tar våra böner vägen?”
Pastor Jack-Tommy Ardenfors

18 september i Korskyrkan
”Sångarpastorn Artur Eriksson”
Sång och tal Erik Ström. Piano Stig Andersson

2 oktober i Baptistkyrkan
”Människor jag mött.” – Journalist, missionär, predikant ser tillbaka.
Olof Djurfeldt, Stockholm.

16 oktober i Pingstkyrkan
”Hur når vi ut med Guds ord i arabvärlden?”
Merzek Botros, pastor i arabisktalande församlingsgrupper

30 oktober i Korskyrkan
Dokumentärfilmaren Bengt Jägerskog visar filmen ”Vendeltid är nu” som spelats in under 6 år. Filmen är en presentation av Vendelbygdens rika historia fram till idag.

13 november i Baptistkyrkan
”Sång och musik till glädje.”
Gospel Five från Motala med pianist Sam Forsberg, Stockholm.

27 november i Pingstkyrkan
”I glädjens tid advent”
Vi sjunger tillsammans med Louise Bjurling m.fl.

11 december i Korskyrkan
”Julens budskap i tal och ton”
Ingrid & Irving Palm, Torsten Unge

Pingstkyrkan

Sankt Persgatan 9
018-18 50 80
www.uppsalapingst.se

Baptistkyrkan

Bangårdsgatan 11
018-13 05 65
www.baptistkyrkanuppsala.se

Korskyrkan

Väktargatan 2D
018-10 33 65
www.korskyrkanuppsala.se