Mission

Vår vision för mission

Korskyrkan är en EFK-församling som är utmärkande missionell och med förgreningar, kontakter och engagemang runtom i världen och som bidrar till att hela evangeliet förmedlas till hela människan över hela världen.

KONTAKTA MISSIONSRÅDET:
mission@korskyrkanuppsala.se

Fyra fokusområden

Utifrån detta fokuserar missionen som vi understödjer på fyra fokusområden.

Hållbar försörjning – miljö och klimat

På många platser runt om i världen lever människor i fattigdom. Många gånger förvärras situationen för dem ytterligare på grund av miljöförstöringar och klimatförändringar. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi arbeta för att ge människor möjlighet till egen försörjning och träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av milö- och klimatförändringarna. Detta gör vi samtidigt som vi är medvetna om vår egen del i att orsaka klimat. och miljöproblem genom vår egna konsumtion och livsstil, och försöker därför ställa om till ett mer hållbart sätt att leva. 

Barns rättigheter

Tillsammans med kyrkor och organisationer runt om i världen arbetar vi för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Med barns rättigheter menar vi barnens gudagivna rätt att växa upp i trygghet och med framtidstro. Vi vill se att församlingar blir en naturlig och trygg plats för barn att växa i, och att församlingar blir barnens beskyddare i samhällen. Vi vill stödja familjer så att de så snart som möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barns andliga, fysiska och sociala utveckling. 

Mot människohandel 

Människohandel är den moderna tidens slaveri och den drabbar människor över hela världen. Varje dag utnyttjas barn och unga kvinnor och män i sex- eller produktionsindustrin och det mänskliga lidandet är enormt. Vi vill vara med att stoppa det moderna slaveriet och förebygga handeln med människor. En central del i detta är att stärka kvinnors rättigheter i alla delar av samhället. 

Församlingsutveckling och evangelisation

Vi tror att Guds ord och Guds församling är Guds gåva till världen. Vi vill sända, plantera och träna för att se Guds rike växa fram. Genom kontakter och goda relationer vill vi bidra till ledarskapsträning, församlingsplanering, bibelspridning, teologisk utveckling och ge stöd till kämpande kyrkor utifrån de många utmaningar de står inför.