Det här är Korskyrkan

Vi är människor som är intresserade av varandra och av vad livet med Jesus handlar om. Tillsammans längtar vi efter att få ta emot mer av livets goda och berätta för andra om vad vi upptäcker.

Alla är välkomna till oss och våra samlingar. Varje söndag firar vi gudstjänst för alla åldrar och fikar tillsammans. Under veckorna finns det mötesplatser för olika åldrar och inriktningar. Bland annat finns det hemgrupper där ett mindre antal (ungefär 5-10) människor träffas för att uppmuntra och utmana varandra till det goda livet.

Korskyrkan i Uppsala är en kristen församling. Vi är del av Evangeliska Frikyrkan som är ett samfund med arbete i Sverige och i över 40 andra länder. Genom detta och många andra relationer och kontakter är vi också en del av den världsvida kristna gemenskapen.

Bibeln är central för församlingens och enskildas liv. Vi tror att den är inspirerad av Gud till att visa oss vem som är Herre, vilka vi är och hur det goda livet ska levas.