De här datumen kommer vi ha församlingsmöten i vår:

28 januari 13. 00 Församlings‐/Nomineringsmöte
18 februari 19.30 via Zoom
23 mars 14.00 Årsmöte
28 april 18.30 Församlingsmöte
2 juni 13.00 Församlingsmöte
10 juni 19.00, i kyrkan och via Zoom. Anställningsärende
17 juni 19.00, i första hand via Zoom. Beslut i anställningsärende

När det är Zoom-möten får du som är medlem en länk via epost. Kontakta annars info@korskyrkanuppsala.se några dagar i förväg så ordnar vi det.

Ytterligare möten kan utlysas om vi har behov av det.