Lekrum

Lekrum finns att tillgå för de yngsta barnen på söndagar under gudstjänsttid. Lekrummet ligger i direkt anslutning till kyrksalen och där finns förutom massor av roliga leksaker, böcker och ritgrejer även högtalare så att det hörs vad som sägs och sjungs i gudstjänsten.