Församlingsledning

Församlingsledningen i Korskyrkan består av en styrelse - med ansvar för ekonomiska, juridiska och administrativa områden - samt Församlingsledargruppen (FLG) som har ansvar för församlingsvården, de teologiska och ideologiska frågorna.
Tillsammans utgör dessa två grupper församlingens ledarskap.


Styrelsen

 

   
 Sören Hedlund | Ordförande  Lena Björk | Vice Ordförande
   
 Markus Silwander | Sekreterare  Micke Carlstam | Kassör
   
 Daniel Lindqvist | Tf Föreståndare  Lasse Arlasjö
   
 Stig Andersson  Andreas Zetterlund
   
 Susanna Ajdert   Niklas Karlendal
   
 Olle Öberg  FLG representant  
   
 Magnus Jonegård (adjungerad)  

 


FLG (Församlingsledargruppen)

   
 Daniel Lindqvist | Pastor och Tf föreståndare  Andreas Stenberg | vice ordförande
   
 Anna Borgenvik  Annika Andersson
   
 Barrett Harkins  Johnny Häger
   
 Olle Öberg  Åsa Granath
   
 Sören Hedlund    Sune Nordin | Pastor 
   
 Simon Blomkvist | Ungdomspastor  
   
 Magnus Jonegård (adjungerad)