Röda tråden är ett dokument som återspeglar den övergripande tanke Korskyrkan i Uppsala har för verksamheten för barn och unga.

Dokumentet, som har tagits fram i en gemensam process med ledare från alla åldersgrupper, utgår från det visionsdokument som församlingsledarna+styrelsen formulerat.

I visionsdokumentet har en rad prioriterade områden definierats och dessa är centrala även för församlingens barn- och ungdomsverksamhet.

Hämta gärna din egen kopia av dokumentet.