Gudstjänst, kl. 11

Gudstjänst. Predikan av Anders Blåberg om temat ”Korskyrkans vision”. Kompisklubben startar för terminen! Välkommen!

Gemensam bön, med Club

Församlingens bönevecka pågår mellan 9-15 januari. Varje kväll under veckan (måndag-lördag), kl. 19.00, träffas vi för att be tillsammans i kyrkan. Fredagen den 13/1 samordnas bönen med Club (Korskyrkans arbete för tonåringar). Välkommen att vara...

Gemensam bön

Församlingens bönevecka pågår mellan 9-15 januari. Varje kväll under veckan (måndag-lördag), kl. 19.00, träffas vi för att be tillsammans i kyrkan.

Gemensam bön

Församlingens bönevecka pågår mellan 9-15 januari. Varje kväll under veckan (måndag-lördag), kl. 19.00, träffas vi för att be tillsammans i kyrkan.