Inför medlemssamtal

Som en del av att gå med i församlingen önskar vi få del av vem du är, hur din resa med Gud har tagit sig uttryck och vad du längtar efter framåt, samt att du i lugn och ro får möjlighet att ställa dina frågor och ta reda på mer om oss som församling.

Detta sker i ett medlemssamtal med någon av församlingens pastorer eller församlingsledare.

Nedan följer några frågor vi brukar beröra i samtalet. Viktigt att detta inte upplevs som något förhör eller redovisning, utan är tänkt att vara en hjälp att fokusera kring sådant som vi tycker är viktigt.

 

Samtalsfrågor

Läs gärna igenom och fundera på dessa innan samtalet:

 

Berätta lite om dig själv

  • Intressen, sysselsättning, familj?, med mera.

Din väg till tro

  • Hur kom du till tro på Jesus?
  • Vilka andra erfarenheter har varit av betydelse för dig på vägen?
  • Är du döpt? Vad betyder isåfall dopet för dig?

Församling

  • Vad har du för tidigare erfarenheter av församling?
  • Hur kom du i kontakt med, och varför du vill bli en del av Korskyrkan?
  • Har du läst igenom församlingsordning, stadgar och det dokument som fungerar som vägledning för våra ledare? Har du några frågor, synpunkter eller reflektioner du vill dela med dig av?

Gåvor och engagemang

  • Vi är övertygade om att alla människor är skapade av Gud med personlighet, talanger, egenskaper och nådegåvor som den Helige Ande vill använda i samspel med andra. Vad ser du av detta i ditt eget liv? Vad brukar andra bekräfta hos dig?
  • Har du intresseområden som skulle kunna komma till uttryck och vara till hjälp också i församlingens liv och verksamhet?
  • Om du tidigare varit engagerad i en församling, vad har engagerat dig mest och vilka uppgifter har du haft?

Leva nära

  • Känner du redan någon eller några i församlingen? Upplever du att du har en nära gemenskap med någon eller några?
  • Är du med i någon av Korskyrkans hemgrupper? Om nej, är du intresserad av detta? Har du några särskilda önskemål?

 

Personuppgifter

Är du med i någon av församlingens hemgrupper?

Samtycke