Gudstjänst

Du är välkommen till gudstjänsten på söndag. Fredrik Lippelt predikar.