Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst. Johan Ljungberg predikar och vi firar nattvard.